v

您的位置:VeryCD软件行业软件

软件资源事务区


《有限元系统模拟》(STFC Deform 3D v6.1 SP1)[ISO]

 • 状态: 精华资源
 • 摘要:
  发行时间2008年
  制作发行Deform
 • 时间: 2008/04/10 22:39:00 发布 | 2008/04/11 00:35:04 更新
 • 分类: 软件  行业软件 

lslps

精华资源: 923

全部资源: 1101

相关: 分享到新浪微博   转播到腾讯微博   分享到开心网   分享到人人   分享到QQ空间   订阅本资源RSS更新   美味书签  subtitle
该内容尚未提供权利证明,无法提供下载。
中文名有限元系统模拟
英文名STFC Deform 3D v6.1 SP1
资源格式光盘镜像
发行时间2008年
制作发行Deform
地区美国
简介

IPB Image


下载连接来自TLF,未经过安全检测与安装测试,使用者后果自负与本论坛无关
资源版权归作者及其软件公司所有,如果你喜欢,请购买正版


语言:英语
网址:http://www.deform.com
类别:过程仿真系统设计

(from chivykarl) DEFORM-3D是在一个集成环境内综合建模、成形、热传导和成形设备特性进行模拟仿真分析。适用于热、冷、温成形,提供极有价值的工艺分析数据。如:材料流动、模具填充、锻造负荷、模具应力、

晶粒流动、金属微结构和缺陷产生发展情况等。DEFORM- 3D功能与2D类似,但它处理的对象为复杂的三维零件、模具等。

- 不需要人工乾预,全自动网格再剖分。

- 前处理中自动生成边界条件,确保数据准备快速可靠。

- DEFORM- 3D模型来自CAD系统的面或实体造型(STL/SLA)格式。

- 集成有成形设备模型,如:液压压力机、锤锻机、螺旋压力机、机械压力机、轧机、摆辗机和用户自定义类型(如胀压成形)。

- 表面压力边界条件处理功能适用于解决胀压成形工艺模拟。

- 单步模具应力分析方便快捷,适用于多个变形体、组合模具、带有预应力环时的成形过程分析。

- 材料模型有弹性、刚塑性、热弹塑性、热刚粘塑性、粉末材料、刚性材料及自定义类型。

- 实体之间或实体内部的热交换分析既可以单独求解,也可以耦合在成形模拟中进行分析。

- 具有FLOWNET和点迹示踪、变形、云图、矢量图、力-行程曲线等后处理功能。

- 具有2D切片功能,可以显示工件或模具剖面结果。

- 程序具有多联变形体处理能力,能够分析多个塑性工件和组合模具应力。

- 后处理中的镜面反射功能,为用户提供了高效处理具有对称面或周期对称面的机会,并且可以在后处理中显示整个模型。

- 自定义过程可用于计算流动应力、冲压系统响应、断裂判据和一些特别的处理要求,如:金属微结构,冷却速率、机械性能等。

其它

- DEFORM 软件持续升级,并支持定期培训。

- 定期举行DEFORM用户会。

- 输出结果包括图形、原始数据、硬拷贝和动画。

- HTML格式的在线帮助 (web browser)。

- SFTC为DEFORM 材料数据库提供了146 种材料的宝贵数据。

http://www.chivykarl.com.cn/deform11.jpg
冷挤成形零件

http://www.chivykarl.com.cn/deform12.jpg
万向节十字轴 (请留意两图的的网格质量)

DEFORM -3D 是一套基于工艺模拟系统的有限元系统(FEM),专门设计用于分析各种金属成形过程中的三维 (3D) 流动,提供极有价值的工艺分析数据,有关成形过程中的材料和温度流动。典型的DEFORM-3D应用包括锻造、挤压、镦头、轧制,自由锻、弯曲和其他成形加工手段。

DEFORM -3D 是模拟3D 材料流动的理想工具。它不仅鲁棒性好,而且易于使用。DEFORM -3D强大的模拟引擎能够分析金属成形过程中多个关联对象耦合作用的大变形和热特性。系统中集成了在任何必要时能够自行触发自动网格重划生成器,生成优化的网格系统。在要求精度较高的区域,可以划分较细密的网格,从而降低题目的规模,并显著提高计算效率。

DEFORM-3D 图形界面,既强大又灵活。为用户准备输入数据和观察结果数据提供了有效工具。DEFORM-3D还提供了3D 几何操纵修正工具,这对于 3D 过程模拟极为重要。DEFORM-3D 延续了DEFORM 系统几十年来一贯秉承的力保计算准确可靠的传统。在最近的国际范围复杂零件成形模拟招标演算中,DEFORM-3D 的计算精度和结果可靠性,被国际成形模拟领域公认为第一。相当复杂的工业零件,如连杆,曲轴, 扳手,具有复杂筋-翼的结构零件,泵壳和阀体,DEFORM-3D都能够令人满意地例行完成。

代码

                               ░                   ░                          ░
      ░  ▄▄▀▀▀▓▒      ░▒▓▀ ■▄▄  ░  + + ░  M  A  G  ▒  N  i ░ T  U  D  E  + +  ░
░    ░░▒▒     ▐▓      ▓▒     ░▓▀░░     ░        ▄▄▄▓▄▄▄▄ ░░                  ░░
▒ ░░░▓▒░░     ░▓▌    ▐▒░     ▒▌ ░░   ░ ▒░   ▄▓▀▀  ░▓░   ░░ ▄▄      ░        ▒░▒
▓▄   ▀█▄░░    ░░▓■■■■▓░     ░▓ ░▒░  ▒░ ▓▒▄▀  ▒     ▒   ░░▒   ▀▒░        ░ ░░▒▓▓
▀▄▓▄   ▀▓▓▄▄■  ░            ▀▀▓▒░  ░▓░ ▓▓▌   ░     ▄  ░░▓▌     ░░░ ░    ░░▒▒▓▓█
  ▀▄▓▄  ▄▓▀   ▄▒▓▓▓▓▀▀▀ ■■ ▄ ▒▒░ ▀▀▓▓▒ ▓▓▌       ▄▓   ░▒▓█      ▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▌
▓▄  ▀██▓▀▒░▄█▓░▓██▓        ▄▒▓▒▄▄   ▄▓ ▓█▌▄▒▒▓▄ ▐█▌    ░▒▓█▄▄    ▀▓▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▀
▐▓▓▄  ▀  ░▓█▓▌ ▐███▓▓▄▄  ▄▓▓▓▀░ ▐██▄ ▀ ▓██▀▓▓▓▀ ▓█▌     ░░▒▓▀▀▓▓▄▄  ▀▀▀▀▀▀▀
▐▓███▄  ░▓███  ███▓▐██▓▀▓▓█▀ ░▒░ ▓▓██▄ ███▓▄▄███████▓▓▀  ░░▒░   ▀███▄ ▐▓▓██▓▒░░
▐██▓▀▓▓▄██▓██ ▐██▓░▐██▌▐██▌  ▓▓▒ ▓█▓ ▀▓███▒██▄░▓██▓▄█▌  ▄▄░▒▓▒   ▐▓██▌ ▀▓█▌
▐██▓  ▀▓▀ ▓▓█ ██▓▒ ▐██▓▓█▓   █▓▓ ██▓▌ ▐███░██▓ ▒████▓   ▐██░▓▓▌  ░███▓▄▄▄██▄
▐██▓      ▓▓▓▒▓▓▓▀▀▓▓█▓▓█▓   ██▓ ██▓▌  ███ ██▓ ░████▓    ▓█▌▐▓▓  ▐███▌███▀   ░
▐██▓     ▐▓▒▓▓▓▀▒ ▄▓██▓▐█▓▌  ██▓ ██▓▌  ▓██▌██▓ ░██▐▓▓▌  ▐▓▓███▌ ░▓███████    ░░
▐██▓    ▄▓▒▒▓▒▀ ░   ▀▓▓▄▀██▄▄██▓▄█▓▓▀  ▒▓██▓▓▒ ▒█▓ ▀▓▓▄▄▓▓▓▓█▓ ▄▓███▀▓███▌   ░▒
▐██▓░  ▀▀▀░▒▒         ▀▀▀  ▀▀▓▓█▌▀▀▒   ░▓▓▓▒▓░ ▓▓▀ ░  ▀▀▀▀░▒▓▄▓▓▀▀  ▀▀▓▓██  ░░▓
▐█▓▓▒░ ░░  ░   ▄▄▄█████▄▄▄▄  ▀▓█▌  ░    ░▒░ ▒░▄▀  ▄▓▄    ▄▓▓▀▀         ▀▓▓▒░░▒▓
▐▓▓▒▒▒░      ▄▓██▓▓▓▀▀▀▀▀▀▀▀▓█▄██        ░░▒▒░     ▀   ▄▀▒░      ░       ▒▒░▒▒▓
▐▓▒▒▒░  ░ ░░▒▓▓█▀              ▀▀▓▄     ░▒▒▓▓▒░░ ░   ░▓▌ ░       ▒        ░░▒▓▓
▐▒▒░         ▓▓  ++S! ++b5! ++Ix  ▄▀■▄░▒▒▓▓▓█▀      ░▒▓  ░  ░░▒░▒▓▒░▒░░░  ░▒▒▓█
▐▒░     ░░    ▀▄                  ▐▌   ▀▀▀▀▒        ░▒▒          ▒       ░▒▓▓█▌
▒░    ░▒░       ▀  ▄             ▄▀        ░         ░░  ░       ░      ▄▒▓██▀
░    ░▒▓▒░ ░           ▀  ■■  ▀                        ░             ░░▓▓▓▓▀  ▒
▒   ▀ ▀▓▌                                                 ░      ░░▒░░▒▒▒▀   ▄▓
░                             DEFORM-3D V6.1 SP1                            █▓▓
░                                  (c) STFC                                 █▓▓
░                                                                        ▀   ▓▒
░    SUPPLIER...: Team MAGNITUDE 2008        DATE......: 09/04/2008          ▒░
░                                                                            ░░
▒    CRACKER....: Team MAGNITUDE 2008        SIZE......: 1 DISK              ░▒
▒                                                                             ▒
▓░   PACKAGER...: Team MAGNITUDE 2008        PROTECTION: Sentinel            ░▓
▓▒░                                                                         ▒▒▓
█▀▓▄▄        ▄▀▀▄ ▄▀▀▄ █  ▄▀▀▄ ▄▀▀▄ ▄▀▀  ▄▀▀▄     ▀ █▀▀▄ ▄▀▀  ▄▀▀▄        ▄▄▓▀█
▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀ ▓▀▀▄ ▓▀▀▀ ▓▄ ▓▀▀▀ ▓▀▀█ ▀▀▀▓ ▓▀▀▀ ▀▀▀ ▓ ▓  █ ▓▀▀▀ ▓▄▄▀ ▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀
█▓▀▀ ▀         ▀  ▀       ▀      ▀   ▀   ▀            ▀                ▀ ▀▀▓█
▓   ░  ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░  ░   ▓
▒                                                                           ▒
░                                                                           ░
░                                                                           ░
░  DEFORMÖ-3D is a powerful process simulation system designed to analyze   ░
░  the                                                                      ░
░  three-dimensional (3D) flow of complex metal forming processes.          ░
░  DEFORM-3D                                                                ░
░  is a practical and efficient tool to predict the material flow in        ░
░  industrial forming                                                       ░
░  operations without the cost and delay of shop trials. Typical            ░
░  applications include:                                                    ░
░  - forging - machining - rolling                                          ░
░  - extrusion - heading - drawing                                          ░
░  - cogging - compaction - upsetting                                       ░
░  Based on the finite element method, DEFORM has proven to be accurate     ░
░  and robust                                                               ░
░  in industrial application for more than two decades. The simulation      ░
░  engine is                                                                ░
░  capable of predicting large deformation material flow and thermal        ░
░  behavior with                                                            ░
░  astonishing precision.                                                   ░
░                                                                           ░
░                                                                           ░
░  http://www.deform.com/                                                   ░
░                                                                           ░
░░                                                                         ░░
▒░                                                                         ░▒
▓▒░                                                                       ░▒▓
█▓▓▒▄▄                                                                 ▄▄▒▓▓█
▄▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄ ▀ █▀▀▄ ▄▀▀  ▓▀▀▄ ▄▀▀▄ █   ▓    ▀ █▀▀▄ ▄▀▀  ▄▀▀▄ ▄▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄▄▄
█▄▓▀▀           ▓ ▓  █ ▀▀▀▓    ▓ ▓▀▀█ ▀▄▄ ▀▄▄  ▓ ▓  █ ▓▀▀▀ ▓▄▄▀           ▀▀▓▄█
▓▒░                      ▀                                                  ░▒▓
▓░   ░  ░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░  ░   ░▓
▒                                                                             ▒
▒  1) unRAR and burn                                                          ░
▒  2) check ".txt" from "\MAGNiTUDE" dir                                      ░
▒  3) enjoy another fine MAGNiTUDE-release!                                   ░
▒                                                                             ░
▒                                                                             ░
▒                                                                             ░
░                                                                             ░
░                           █▀▀▄ ▄▀▀▄ ▓▀▀▄ ▄▀▀▄ ▄▀▀                           ░
░ ░  ░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░▒▒▒▓  █ ▓▄▄▀    ▓ ▓▀▀▀ ▀▀▀▓▒▒▒░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░  ░ ░
░                                                                             ░
░    Magnitude, a measure of the brightness of a star - the Ancient  Greek    ░
░    astronomers divided  the stars  into six  magnitudes. First-magnitude    ░
░    stars  were  the  brightest,  and  sixth-magnitude  stars  were   the    ░
░    faintest. This system has been kept in modern times, when the new era    ░
░    of MAGNiTUDE has started.                                                ░
░                                                                             ░
░    If you  feel like  you have  the power  to face first-magnitude stars    ░
░    contact us at:                                                           ░
░    team.magnitude@gmail.com                                                 ░
░                                                                             ░
░              ░                                                              ░
▒             ░▒▓▓█▓░░ ░                                                      ▒
░    ▄▄███    ▐▓▓██▌                                                          ░
▒   ▐█████▌    ▓████▄                                                        ░▒
▓░   ▓▓████▄   ▐▓█████▄▄                                                    ░▒▓
▓▒▒  ▓████████▄▄███▀███████▄▄▄                                            ░░▒▓▓
█▓▒░ █████ ▀▀████▓▓   ▀▀▀▓▓▓███████████▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▓▓▓▓▓▀
▄▄▄▄ ████▓ ▓▄▄▄ ▀▀▀ ▓▓▓▄▄▄▄ ▀▀▀▀▀▀▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄ ▄
     ███▓▓
░ ░░ █▓▓▓▒ Ascii by the Dynamic Trio: S!, b5! and Ix - (c) SAC 2005 ░░░░░░░░░ ░
     ▓▓▒▒░
     ▒▒▒░
     ░░ ░


                                        _____.
              ._________.____  ___.__  /  __/__  _____._________.
       ._______\\__.    /    \/  /   \/   \    \/    /      .__/_______.
._______\\_.           /         \_      _/)        (              ._//_______.
\\________.:nYx:.___.(____/\___/.|______|/____/\____).__.:Scripts:.________//
                          nYx GreyLine FTPd Scripts

正在读取……

这里是其它用户补充的资源(我也要补充):

暂无补充资源
正在加载,请稍等...

点击查看所有147网友评论

 

(?) [公告]留口水、评论相关规则

  小贴士:
 1. 类似“顶”、“沙发”之类没有营养的文字,对勤劳贡献的楼主来说是令人沮丧的反馈信息。
 2. 提问之前请再仔细看一遍楼主的说明,或许是您遗漏了。
 3. 勿催片。请相信驴友们对分享是富有激情的,如果确有更新版本,您一定能搜索到。
 4. 请勿到处挖坑绊人、招贴广告。既占空间让人厌烦,又没人会搭理,于人于己都无利。
 5. 如果您发现自己的评论不见了,请参考以上4条。